Britannia Proof Sølvmynter

Av Admin Gold Source, 8 aug 2015 - 21:13

Britannia Proof utgaver - Sjeldne perler som stadig øker i verdi.

For å kunne avslutte vår lille studie av Britannia-serien må vi innom Proof utgavene også - her skal vi ta for oss de viktigste utgivelsene, si noe om verdier og priser, og opplagene for hvert enkelt år av disse nydelige myntene fra Royal Mint. 


I denne artikkelen tar vi det for gitt at du vet forskjellen på en BU utgave, og en Proof. Det kommer artikler senere om forskjellen i denne bloggkategorien. En siste ting: Vi fokuserer utelukkende på en unse utgavene, let's face it: Alle myntbutikker fra Drøbak til Dubai er fulle av brudte proof-myntsett der fractional myntene selges for en slikk og ingenting + bittelitt over spot; det er en unse utgavene det handler om når vi skal diskutere kjente serier av moderne sølvmynter som denne.

Som nevnt i artikkelserien om BU-utgavene var det en Proof utgave som var første mynt ut i hele serien, med en enkelt utgivelse i 1997, før BU utgavene ble lansert året etter og dermed ble utgitt parallelt i senere år. Det kan nevnes at gullversjonen av Britannia allerede var lansert ti år tidligere, i 1987.

La oss derfor ta en titt på debut-mynten fra 1997.
Merk at disse, på samme måte som BU utgavene frem til 2013, også ble preget i sølv med en finhet på .958, også kalt "Britannia Silver", mao. med litt høyere renhet en "Sterling silver" som er .925. Myntene hadde fra starten en nominell valør (face value) på 2 GBP, som idag.

Det er flere ting å merke seg med denne første utgaven:
For det første er dette det eneste året med obversen (Elisabeth portrettet) i så kalt "tredje portrett" i hele Britannia serien. Portrettet er designet av Raphael Maklouf og brukt på mynter mellom 1985-1997. Det gjør denne utgaven unik i hele Britannia serien (inkl BU). 

Mer om portretter (en liten digresjon):
Året etter ble det fjerde portrettet av Elisabeth introdusert på mynter, og følgelig også benyttet på Britannia serien, dette portrettet kjenner du sikker godt og er designet av Ian Rank-Broadley. I 2015 ble dog et femte portrett lansert, denne gangen designet av Jody Clark, men det kan vi komme tilbake til ved en senere anledning, det er ikke benyttet på 2015 utgavene i serien, men kommer vel i 2016.

Siden vi nå er inne på portretter, la oss "line opp" de som er relevante for moderne mynter fra Royal Mint, her er portretter hentet fra ulike mynter. Maklouf versjonen er fra 1997 Britannia Proof mynten, Rank-Broadley er hentet fra en 2014 Britannia BU utgave.

Det andre vi skal merke oss er at debut-designet ("Boudica Britannia") er blitt brukt ved hele tre anledninger, i 1997, 1999 og i 2009, men designet finnes kun som proof i to år, debut-året 1997 og i 2009. Det ble nemlig ikke utgitt Proof versjoner i 1999 ( eller i 2000 og 2002). De som har lest artikkelserien om BU utgavene vil kjenne igjen den inkonsekvente atferden til Royal Mint her - det ble forøvrig utgitt Proof i 2001 (!)

Opplaget for 1997 er høyst omstridt. En mye referrert kilde sier at opplaget var hele 16 005 mynter, i tillegg skal det tilsynelatende blitt solgt 11 832 Proof sett. Disse inneholdt 4 mynter: En unse, halv unse, kvart unse og en tiendedels unse Proof sølvmynter med samme motiv. Den totale populasjonen av en unse utgaven (som vies mest oppmerksomhet) påstås dermed å være hele 27 837 eksemplarer - om det er riktig, er det det høyeste noensinne for Proof versjonene.

Prisene reflekterer dog ikke så høye opplagstall og etter flere samtaler med engelske mynthandlere, der jeg har drøftet opplaget, er jeg tilbøyelig til å mene at opplaget er langt langt lavere og mer i tråd med hva som kommuniseres i det engelske markedet. Der oppgis total-opplaget (inkl. proof sett) til så lavt som 4 173 mynter (!) Det er langt lavere enn det wikipedia og deres kilde oppgir. 

Royal Mint gjør også fint lite for å oppklare spørsmålet! (Alle eposter til myntverket henvises til The Royal Mint Museum som ikke svarer, selv etter de 28 dagene de oppgir som tiden de trenger for å besvare henvendelser). Royal Mint oppgir nemlig kun tall fra 2003 til idag (og selv de må studeres nøye for å få oversikt).

Igjen opplever vi at opplagstall og moderne mynter kan være et vanskelig tema - uansett om man studerer kinesiske pandaer (sukk!) eller Britanniaer fra så sent som slutten av 90-tallet! Utrolig. Heldigvis har vi markedet: Det vil, gjennom priser, fortelle oss hvor tilgjengelig mynten er (forutsatt at man har god informasjon). 

OK, vi beveger oss bort fra opplagsproblematikken. Myntene ble, den gang som nå, solgt i egne esker med nummererte sertifikater. Tiendedels unsen ble også solgt løst i egen eske uten å tilhøre et Proof sett enkelte år.

Priser varierer med kvaliteten på myntene og selgers forventninger - så her finnes stor variasjon og muligheter for å både overbetale ganske mye, men også gjøre varp. Uansett: prisingen er såpass "frisk" over hele linja at et opplag på over 27 000 mynter for 1997 utgaven virker fullstendig usannsynlig. Vi belager oss her på realiserte ebay priser og listepriser fra to store UK baserte forhandlere (Chard og London Coin Company (LCC)).

Ett ugradert, men forutsatt feilfritt eksemplar er hos LCC listet til hele 379.95 GBP. Det inkluderer original eske og Certificate of Authenticity (CoA) og tilsvarer hele 4 863,- NOK med dagens NOK/GBP kurs på 12.8 NOK. Det virker i stiveste laget.

På ebay ligger eksemplarer (med CoA) ute for 269.95 GBP/3 455,- NOK - med den risikoen ebay-kjøp medfører, og ett annet helt nede i 199.99 GBP/2 559,- NOK (uten eske og CoA, men fra en forhandler med ebay-konto som vi har diskutert serien utdypende med)

På ebay er et gjentagende opplagstall for 1 unse utgaven så lavt som 4 173 mynter - noe som er betydelig mindre enn Wikipedia artikkelen antyder (og som vi innledet med), men noen skriftlig kilde er ikke oppdrevet enda (vent på oppdatering av artikkelen!! Her gir jeg meg ikke før jeg har kommet til bunns i saken). 

Konklusjon:
Dette er en Key Date, prisene varierer fra ca. 2500,- NOK til 4800,- NOK for ugraderte eksemplarer. Vi har ingen på lager, ei heller har vi noensinne sett ett eksemplar i det norske markedet. Gjør dine egne vurderinger - Britannia priser går bare en vei: OPP, men å betale over 4500 kroner for denne ugradert uten å enten ha sett mynten "live", eller handle med en selger du har et godt forhold til vil jeg ikke anbefale. 3000,- for et feilfritt eksemplar fra en selger du stoler på er "innafor". 

Perioden 1998-2012: Like design som BU utgavene.

I perioden fra 1998 til 2012 var designene på Proof utgavene like som i BU versjonene (med unntak av de allerede nevnte årene 1999, 2000 og 2002 da det ikke ble utgitt Proof mynter). Kommentarer er derfor unødvendig og du henvises til tidligere blogginnlegg om disse. Når det er sagt; en Proof er ikke en BU, her er derfor et utvalg bilder av Proof utgavene, med de mest sannsynlige/oppdaterte opplagstallene vi har funnet. Vi tar forbehold om feil her (kontakt meg om du har annen info!)

1998 utgaven: Opplag (Wikipedia) 3 044 mynter. Standing Britannia - Fjerde portrett.

 

(1999 og 2000 utgaver: Ingen Proof utgivelser.)

2001 utgaven, inn i det nye milleniet: Opplag (Wikipedia) 4 596 mynter + tilsynelatende 10 000 proof sett, som er helt usannsynlig! Det ble garantert ikke solgt flere sett enn enkelt-unser og når vi vet hvor labert salget var av BU utgaven (44 816) er et opplag på 14 596 mynter alt for høyt. Vi må anta at de 4 596 myntene som oppgis inkluderer evt. en unser som ble solgt i sett.


2002 utgaven: Ingen Proof utgave utgitt.

Merk: Fra og med 2003 har vi opplagstall fra Royal Mint - Vi anser disse om så korrekte som det er mulig å få, selv om noe tolkning må til da de ikke oppgir om proof settene er i gull , eller sølv. Vi forutsetter at alle 4-mynt sett er sølv, og alle 3-mynt sett er gull. Men selv fra denne kilden finner vi mangler (ref. 2004)

2003 utgaven, "Cartoon-tania" (vår favoritt): Opplag fra Royal Mint, 3 669 Proof sett + 2 016 En unse utgaver = Totalt 5 685 en unse Proof utgaver produsert.

2004 utgaven, Standing Britannia: Opplag fra Royal Mint
Merk: Vi finner ingen Proof sett i sølv fra dette året, på tross av at Royal Mint sier de solgte 973 4-mynters Proof sett, som vi antar er sølv(!)

2005 utgaven, Seated Britannia: Opplag fra Royal Mint, 1 439 Proof sett + 1 539 En unse utgaver = 2 978 en unse Proof utgaver (sjelden!) 

2006 utgaven, Standing Britania: Opplag fra Royal Mint, Ingen Proof sett, men det ble laget 2 529 en unse Proof utgaver (meget sjelden!)

2007 utgaven, sittende med løve (i koma): Opplag fra Royal Mint, 2 500 Proof sett (utsolgt - max opplag) + 5 157 En unse utgaver = Total 7 657 En unse Proof utgaver. Dette er sannsynligvis en av de mer vanlige semi-tidlige utgavene, selv om knapt over 5 000 mynter er lavt i enhver målestokk når vi snakker om en serie av denne størrelsen.

2008 utgaven, "Viking Britannia": Opplag fra Royal Mint, 2 500 Proof sett (utsolgt - max opplag) + 2 500 En unse utgaver (utsolgt - max opplag) = Totalt 5 000 En unse Proof mynter.

2009 utgaven, "Boudica #2": Opplag fra Royal Mint, Totalt 6 784 en unse utgaver, inkludert de som kom i sett, distribusjonen mellom sett og enkeltmynter er usikker. Her er vi tilbake til original-designet fra debuten i 1997. Det så kalte "Boudica" designet.

2010 utgaven, "Nordic Portrait": Opplag fra Royal Mint, Totalt 6 539 en unse utgaver, inkludert de som kom i sett, distribusjonen mellom sett og enkeltmynter er også her usikker.

2011 utgaven, "Union Jack Britannia": Opplag fra Royal Mint, Totalt 4 973 En unse utgaver, hvorav 2 483 kom i Proof sett. Denne mynten er ganske vanlig i BU utgave, selv om Royal Mint ikke oppgir opplaget.

2012 utgaven, Standing Britannia: Opplag fra Royal Mint, 2 595 Proof sett + 2 937 En unse utgaver = Totalt 5 532 Proof en unse utgaver.

Dette var siste året Proof utgaven hadde samme design som BU utgaven, vi beveger oss nå inn en interessant periode der BU utgavene skal konkurrere mot mer standard bullion (uten egne design utgaver), mens Proof utgavene skal tilby unike design hvert år.

Perioden 2013 - dags dato: En ny æra?


2013 utgaven, "Boob-Britannia": Opplag fra Royal Mint (BU tallene oppgitt på RM sin side er åpenbart ikke riktige), uansett: 3 087 Proof sett (Nå utvidet til 5 mynter, inkl. 1/20 oz (!) + 3 468 En unse utgaver = Totalt 6 555 Proof en unse utgaver. Det ble ogå introdusert en 5 unse Proof utgave dette året (også utgitt i 2014)  med et maksimalt opplag på 4 650, men med kun 4 054 laget/solgt.


Tro det eller ei, men dette designet skapte "kontrovers" pga. Britannias bare bryst (hennes venstre), personlig tror jeg dette er media-skapt med god hjelp fra Royal Mint. England har levd vel med "side 3 piker" siden Murdoch tok over The Sun i 1969, og på mynten ser man jo knapt så mye som en vorte, men det skal nevnes da: Designet fikk omsider navnet: "Boob-Britannia".

2014 utgaven, "Sexy & Slim Britannia": Opplagstall ikke kjent, men max opplag (om alle selges) er oppgitt fra Royal Mint til å være 2 500 mynter + 1 750 Proof sett.


Totalt 4 250 En unse Proof utgaver skal altså finnes av 2014 utgaven. Det skal nevnes at Proof settet er nå utvidet til seks mynter, den sjette mynten er en 1/40 dels unse sølvmynt - Hva gir du meg? Det er nesten så man får dårlig smak i munnen av slikt - her skal man melke markedet for det det er verdt...

Når det er sagt ble designet veldig godt mottatt, om det er fordi vi for første gang ser Britannias slanke hofter og sexy rumpe er en annen sak, sleng på en løve så er du i boks.

2015 utgaven, "Warrior Portrait": Planlagte opplag fra Royal Mint er 3 000 enkelt en unse mynter + 3550 andre utgivelser, inkl. Proof sett = Totalt 6 550 Proof en unse utgaver.

Tilsynelatende er ikke 2015 utgaven like populær som fjorårets (lav rumpe-faktor), men enn så lenge ser Royal Mint ut til å opprettholde strategien om at Proof utgivelsene er de som skal gi samlere design-opplevelser, mens BU utgavene skal konkurrere med land med enorm (relativt sett) sølv-produksjon (Australia, Canada og USA). Lykke til. 

Avsluttningsvis; om markedet fremover.

Markedet for Proof mynter styres av kjøpere som ønsker noe perfekt, sjeldent og eksepsjonelt. Og de er villige til å betale for det. Kvaliteten på back-datede utgaver er derfor alfe omega for prisene. Noen få hairlines eller kontaktmerker kan redusere verdien betydelig. Om du skal punge ut det det koster å anskaffe disse myntene er mitt råd:

Ikke kjøp mynten før du har hatt den i hånden og inspisert den skikkelig, og om du handler på nett; kjøp av en forhandler du er trygg på at du kan kontakte senere (om du ikke er fornøyd) å få pengene tilbake. Det siste kan du hos oss (og alle andre norske profesjonelle mynthandlere vi kjenner).

De få gangene vi har Proof mynter til salg vil vi prise disse etter den kvaliteten vi mener de har, og om du ikke er fornøyd så kan du sende den tilbake å få pengene igjen.

Om du skal ta med deg en ting fra denne artikkelen så er det at alle Proof Britanniaer er å regne som sjeldne moderne mynter, uansett kvalitet og årgang. Prisene stiger jevnt og trutt. Dessuten; England er inne i en "ny-nasjonalromantisk" bølge. Partier som fokuserer på nasjonal selvstendighet opplever økt oppslutning, det er lovet å holde folkeavstemning om landets forhold til EU neste år, OL i London boosted nasjonalfølelsen - the list goes on. Britannia kommer ikke til å bli mindre populær i årene som kommer, tvert imot. En samling pene proof Britannier kan om 10-20 år være et meget interessant auksjonsobjekt som kan gi et langt høyere avkastning enn andre spekuleringsobjekter.

Eller om du er ute etter høyere kvalitet og mer estetikk enn BU utgavene tilbyr, har tålmoldighet, penger og er litt pirkete; ja da er Proof Britannia sølvmynter serien for deg.

Samtidig, når vi ser på variasjonen i priser er også dette et samlerområde som bør tiltale "kremmere" og "bargain-hunters"... Ikke forvent noen feilprisede (for billige) mynter hos oss dog. Om vi har noen Proofs finner du de her. 

Her avslutter vi bloggserien for Britannia-serien, setter et endelig punktum. Når det er sagt så vil artikler her altid oppdateres når vi får ny informasjon, som du har skjønt er det ikke bare bare å orientere seg i den til tider spinnville og raskt endrede verdnen av moderne mynter - noe Britannia serien er et godt eksempel på.

Vil du at vi skal skaffe deg noen fra serien (nyutgivelser f.eks), så ta gjerne kontakt så skal vi ordne det, men spesielt billig blir det nok dessverre ikke, Royal Mint gir ikke kvantums-rabatter på disse, og i hvert fall ikke til Norske (små i det internasjonale markedet) forhandlere.

Derfor: Happy Hunting!