Gull og aksjesparing

Av Admin Gold Source, 22 apr 2013 - 16:48

De siste 12 månedene har hovedindeksen på Oslo børs steget godt (fra en bunn på ca 375, til dagens 465). Hvordan er det da å kombinere aksjesparing med gullsparing? Har det noe for seg?
Under har jeg sortert prosentuell avkastning på Oslo Børs med prisutvikling på gull i norske kroner. De verste årene på børsen er lengst til venstre og de beste årene på børsen til høyre. Oversikten viser at når det blåser som verst på børsen så stiger gullprisen, eller den står stille og du beholder dermed verdien av de pengene du plasserte i gull året før.

Så hva tror du om børsen i årene som kommer? Kan det være en ide å eie begge deler? Fra et diversifiseringsperspektiv kan det virke som kombinasjonen er fornuftig. Som "bonus" slipper du motpartisikoen som ligger latent i et stadig mer belånt finansvesen, med et virrvarr av skyggebanker og derivater. Eier du gullmyntene sine selv, og oppbevarer de på et trygt sted, kan du sove bedre om nettene. Spesielt når det raser på Oslo Børs.