Gull / Sølv ratio "out of whack"

Av Admin Gold Source, 10 Mai 2013 - 16:41

Kort kommentar:
Gull/Sølv Ratioen er i ferd med å bevege seg inn i unormalt høye territorier og ligger nå rundt 61. Spørsmålet er om det er gullet som er for dyrt eller sølvet som er for billig?

Trenden de siste fem årene har vært at sølv er blitt relativt dyrere enn gull. Akkurat nå befinner vi oss på oppsiden i ratioen i denne trendkanalen. Om man tror at denne trenden skal fortsette er sølv med andre ord gunstig priset i forhold til gull.