"Ja til kontanter" debatten eksploderer på nettet!

Av Admin Gold Source, 12 aug 2016 - 21:53


Vi har ved flere anledninger uttrykt vår støtte til Facebook gruppen, som nå nærmer seg 20 000 medlemmer, og nå senere også interesseorganisasjonen, "Ja til kontanter". Og vi er ikke alene om dette i myntbransjen. Ole Bjørn Fausa, styreleder i Samlerhuset, har også skrevet et innlegg der han støtter saken her.

Saken har også høstet mye oppmerksomhet i media de siste dagene. Så hvorfor engasjerer dette en myntbutikk på nett som ikke engang tar imot kontanter fra kundene?

Fordi vi tilbyr våre kunder en mulighet til å oppbevare verdier utenfor bankvesenet, på samme måte som fysiske kontanter også gir deg muligheten til å eie dine egne penger.

Beklageligvis er den kollektive hukommelsen som kjent kort, og på våre høyskoler og universiteter vies det liten oppmerksomhet til bankkriser "fra nyere tid". Undertegnede har selv spesialisert seg på emnet, og litteraturen fokuserer fortsatt hovedsakelig på Kuznets, Kondriatiev bølger, Kindleberger etc... mao. kriser og konjunktursykler av eldre dato. Men er det noen som husker bankkrisene fra 80 og 90 tallet i Norge?

Her er et lesetips helt gratis: "Bankerott, det Norske bankvesens veskt og fall" (Imset, Geir. 1993. Gyldendal). Les den gratis her.

Bankene som gikk på smeller på 80 og 90 tallet (Sunnmørsbanken, Oslobanken, Norion Bank, DnC, Bergen Bank, Sparebanken Nord, Fokus Bank, Kredittkassen m.fl.) brant seg alle på utlån og egenhandel (spekulasjon i markedene) i kjølvannet av en politisk ønsket liberaliseringen av bankvesenet.

Dagens megabanker vil også gå på smeller i årene som kommer. Av nøyaktig de samme grunnene: Tap på utlån og egenhandel i derivatmarkedet. Regningen vil som vanlig bli sendt skattebetalere. Årsaken denne gangen vil ikke være en oppheving av kredittrasjoneringen som på 80 tallet, men som følge av at sentralbankene har fått løpe amok og holdt rentene alt for lave, alt for lenge.

Mange av de samme symptomene fra 80 og 90 tallet er tilstede idag: 1) Høy gjeldsvekst 2) Bankene spekulerer "på egen bok" i derivatmarkedet 3) Finansnæringen er liberalisert og det er svake skiller mellom ordinær bankvirksomhet og investment-banking. Legg så til en ekstraordinær ekspansiv pengepolitkk til suppen og en rekordhøy gjeld i forhold til bnp i alle vestlige land. History repeats.

Vi mener derfor:

Et samfunn uten kontanter vil tvinge alle til å låne pengene sine til profittmaksimerende banker som innskudd. Disse bankene sitter med enorme utlånsporteføljer og regelrette casino-avdelinger der de handler for egen bok med innskyternes penger.

Det ville være en alvorlig frihetsberøvelse om de av oss som ikke ønsker å eksponere oss mot bankenes risiko ikke får mulighet til å eie våre egne penger fysisk i form av kontanter.

Alle mulige betalingsmidler bør være tilgjengelige, om de tilfredstiller brukeres krav til sikkerhet og anvendelighet, men fysiske kontanter må fortsette å være en legitim, ordinær og fullstendig fullverdig metode å eie sine penger på, slik det har vært i alle tider.

Jeg oppfordrer derfor alle kunder til å melde seg inn i gruppen "Ja til kontanter" her.
Er du interessert i å sikre noe av pengene dine utenfor bankenes kontroll? Se vårt utvalg av gull og sølvmynter her!