La oss børste støv av noen grafer...

Av Admin Gold Source, 8 jan 2016 - 14:34
Det har vært en dramatisk start på året denne første uken i 2016. La oss først oppdatere "Oslo Børs vs. Gullgrafen" slik vi har pleid å gjøre de siste årene...
 
Oslo Børs vs. Gull 1992-2015

Meningen med denne grafen er først og fremst å vise at gull er en viktig diversifikator kombinert med aksjesparing, spesielt de årene man opplever kraftige børsfall. 2015 ble søvndyssende i så måte: Dødt løp mellom hovedindeksen og gull her altså, opp ca 6% begge to.

Det er først når man ser på den siste ukens bevegelser i aksjemarkedene, og forutsetter at dette virkelige er begynnelsen på en meningsfull korreksjon eller til og med kraftig krakk, og tar en titt på 2008 i grafen, det blir interessant. Å håpe på et kraftig børsfall blir for dumt, nesten uansett hvor mye gull man eier, eksternalitetene som følger er for alvorlige. Men aksjemarkedet svinger, og det er bedre å eie gull enn ikke å eie det, når det først smeller.

Gull vs. Olje 1970-2015

Oljeprisen har også vært gjenstand for mye oppmerksomhet det siste året. La oss børste støv av en graf vi lagde tilbake i 2012. Den er ikke ment som noe argument for hverken å kjøpe/selge olje eller gull, men illustrerer først og fremst hvor langt unna normalsituasjonen vi er, og hvor ekstremt volatil oljeprisen har vært de siste 15 årene. (Indirekte gir den sterk støtte til at det å frakoble bruken av "oljepenger" over statsbudsjettet, med oljeinntektene, var et meget lurt trekk av Norge - det er riktignok en digresjon)

Vi er i en helt spesiell situasjon, du får nå kjøpt mer enn 30 fat olje for en unse gull, datasettet har ingen andre perioder der dette har skjedd tidligere. Legg også merke til at forholdet mellom gull og olje ser ut til å bevege seg i perioder over 10-15 år, om man bruker et enkelt gjennomsnitt på 15.7 fat per unse.

Å måle verdien av gull i andre varer, istedet for nominell papir-pengeverdi kan derved gi en litt annen insikt, men må som alle andre data/modeller brukes med omhu. Det blir fristende å spørre: Var det slik at gullprisfallet i dollar, som var kraftigst fra høsten 2011 til sommeren 2013, forutså, eller var en ledende indikator for det sernere kraftige fallet i oljeprisen?

Vi lever i "spennende" tider og argumentet for å være diversifisert står sterkt. Den instabiliteten vi fortsetter å se i finansmarkedene indikerer at det absolutt kan være lurt å eie noe fysisk edelt metall, også inn i det nye året.