Roligere dager i myntbransjen - Markedskommentar Mai 2014

Av Admin Gold Source, 6 Mai 2014 - 15:31

Vi skriver mai måned og aktiviteten i myntbransjen er i ferd med å roe seg. Dette er forsåvidt helt normalt etttersom vi går mot sommer og lysere tider. Den ordinære trenden er at aktiviteten er høyest på høsten og frem mot jul. Om man tar utgangspunkt i når nye utgaver slippes kan man grovt sett dele moderne bullionmynter inn i to grupper; motiv-variasjoner og årstallvariasjoner. Førstnevnte er serier som kommer med nye motiv hvert år slik som Lunar Serien, Panda- og Koalamynter. Disse slippes under hele høsten før nyttår, men preges med neste års årstall. Ifjor høst ble altså alle 2014 utgaver sluppet, på tross av at vi fortsatt var i 2013. Dette gir myntverkene anledning til å spre produksjonen, og en mulighet til å markedsføre nyheter før det viktige julesalget.

Sistnevnte, årtallsvariasjoner, slippes etter nyttår og noen måneder inn i det nye året. Dette er mynter som har samme motiv som året før, men der årstallet som er preget på mynten endres ettersom vi går inn i et nytt år. Eksempler på slike mynter er Eagles fra USA, Filharmonikere fra Østerrike og Maples fra Canada. Samlerinteressen for disse motivene er betydelig lavere enn for motiv-variasjoner, og etterspørselen styres derfor i hovedsak av prisutviklingen og økonomiske forhold for øvrig, slik som kriser i bankvesenet, børsuro eller internasjonale konflikter.

På tross av at vi i 2014 ser en mer konstruktiv utvikling i gullprisene, er sølvprisen utilgivelig kjedelig og tilnærmet paddeflat rundt 19-20USD per unse. Kjedelige sølvpriser, kombinert med lite annen fryktgivende action, gjør at markedet avventer nye store innkjøp av gull- og sølvmynter. Perth Mint for eksempel rapporterer om betydelig fall i salg av mynter så langt i 2014. Grafen under viser at det i April ble solgt 361 998 unser sølvmynter og 23 461 unser gullmynter, det er ned fra nesten 900 000 unser sølv og over 60 000 unser gull i januar.

(http://www.perthmintbullion.com/Blog)

Sammenliknet med hvordan situasjonen var under det store prisfallet i april ifjor, der det var lang ventetid på mange utgaver, er situasjonen ett år etterpå at prisene har stabilisert seg og etterspørselen følger mer vanlige trender. Så vil det altid være slik at om man søker å spekulere i sølv og gullprisene (de fleste som kjøper mynter ønsker jo en positiv prisutvikling på sikt) vil det lønne seg å kjøpe når markedet er roligere og prisene lavere enn normalt. Det er dog lettere sagt enn gjort å gå mot strømmen, og slik skal det også være, spekulasjon er et tilnærmet null-sum spill, der noen få høster store gevinster, mens mange andre taper.


For noen år siden drømte vi om å få kjøpe sølvmynter for under 120,- NOK i spotpris per unse, nå som den prisen er en realitet bør man benytte sjansen. Sannsynligheten for at en unse sølv kan handles for under 20USD om ti år er beskjeden for å si det forsiktig, dagens prisnivå er derfor en gylden anledning for å ta en spekulativ posisjon, eller sette tilside verdier for kommende generasjoner.