Queen`s Beasts

Serien vil bestå av 10 ulike 2ozt sølvmynter, alle med våpenskjold fra ulike adelige familier med tilknyttning til det Britiske kongehuset.