Ønsker du å selge mynter av gull, sølv, platinum eller palladium?

Har du mynter du vurderer å selge så send oss gjerne en forespørsel! Vi kjøper alle investeringsmynter som finnes i vårt sortiment. Grunnlaget for hva vi betaler er metallprisen og om du har kjøpt myntene fra GoldSource. På sølv vurdere vi også tilstanden på myntene når disse er mottatt og kontrollert. På sølvmynter kan du enkelt forsikre deg full verdi om du fjerner melkflekker med en klut innen du sender dem til oss.

Vi betaler 100% fra spotpris dersom gullet er kjøpt hos oss, dette er Norges beste tilbakekjøpspris! Gull er gull og små riper skal ikke påvirke verdien. Vi betaler 2 - 3% mindre enn spot dersom gullet er kjøpt fra andre enn Goldsource. Vi vil matche prisen hvis du som kunde fra oss finner en bedre tilbakekjøpspris fra en annen leverandør.

Vi betaler opptil:

Gullmynter – Kjøpt fra Goldsource 100% av Spotpris
Gullmynter – Ikke kjøpt fra Goldsource 95% av Spotpris
Sølvmynter i komplett tube – Kjøpt fra Goldsource 100% av Spotpris
Sølvmynter i komplett tube – Ikke kjøpt fra Goldsource 95% av Spotpris
Sølv Enkelt mynter – Kjøpt fra Goldsource 92% av Spotpris
Sølv Enkelt mynter – Ikke kjøpt fra Goldsource 90% av Spotpris
Platinum Mynter 98% av Spotpris
Palladium Mynter 98% av Spotpris

Trekk ved sirkulert kvalitet

Goldsource kan reduserer tilbakekjøpsprisen hvis myntene dine er har sirkulert kvalitet. Tilbakekjøpsprisen bestemmes etter at vi har kontrollert og inspisert myntene. Vi vil vurdere kvaliteten på myntene ut fra graden av slitasje.

Sirkulert kvalitet på Sølv vil si mynter med melkeflekker/riper/kanthakk/fingermerker osv. På sølv med sirkulert kvalitet vil du aldri få mindre enn 88% av spot.

Gull er gull, små riper skal ikke påvirke prisen. Med sirkulert kvalitet på Gull mener vi mynter med store kanthakk og merker.

Redusert tilbakekjøpspris ved store kanthakk og merker gjelder også Platinum og Palladium.

På sølvmynter kan du enkelt forsikre deg full verdi om du fjerner melkeflekkene med en klut før du sender dem til oss. Les mer om melkeflekker og hvordan de kan unngås.

Hvordan selge?

Fyll ut skjemaet under for å selge og få tilsendt en ferdig frankert og forsikret posteske. Sendingen er forsikret opptil kr 1 000 000,-. Salg som beløper seg til under 50.000,-. belastes kr 0.00,- fra oppgjøret i porto og administrasjon. Ring oss for salg over 500 000,-. Du kan også ringe oss på tlf. 374 07 008 (hverdager kl. 10.00-18.00) så svarer vi på alle andre spørsmål du måtte ha.

Krav om fremvisning av legitimasjon: Ved sending av mynter til oss, så krever vi fremvisning av en skannet kopi av din legitimasjon enten i papirform eller på e-post. Vi forbeholder retten til å avvise myntsalg dersom legitimasjon ikke fremvises.

Når vi kjøper og selger mynter bruker vi troy ounces (ozt). Når du selger mynter til oss må du dermed konvertere fra gram til ozt. Eksempel: 1 kg = 32,15 Ozt 30 gr = 0,9645 Ozt 1 gr = 0,03 Ozt

Vil du selge mynter? Fyll ut skjemaet under.

Myntmateriale Kvalitet Fra Goldsource? Antall Beskrivelse Vekt per mynt (Ozt)

Salgsbetingelser

  • Prisen er avtalt som følge fra selgers beskrivelse av myntenes kvalitet, kjøpested og at myntene ikke er veldig ripede. Hvis myntene avviker fra dette ved ankomst, har kjøper rett til å heve kjøpet eller endre tilbudspris
  • Betaling blir overført til selgers kontonummer senest to virkedager etter at myntene er mottatt
  • Om selger hever denne avtalen blir denne belastet et gebyr på kr. 400,- for porto og pakkemateriell samt forskjellen i spotpris mellom inngått avtale og kanselleringstidpunkt
  • Alle salg fratrekkes kr 295,- for adminkostnader ved oppgjør, opptil kr 600,- for tyngre varer
  • Selger bekrefter at opplysninger oppgitt ovenfor, slik som kontonummer, er korrekt oppgitt. Kjøper tar ikke ansvar for konsekvenser av feiloppgitte opplysninger
  • Det er spotprisen på det tidspunktet varene fysisk er mottatt og kontrollert hos oss, som benyttes for å regne ut kjøpesummen.
  • Selger er innforstått med at kjøper har rett til å redusere tilbakekjøpsprisen hvis myntene har sirkulert kvalitet.
  • Kjøper har rett til å heve kjøpet ved mistanke om falske mynter
  • Selger skal sende kopi av gyldig legitimasjon enten i papirform eller på e-post til: info@goldsource.no. Goldsource forbeholder retten til å avvise myntsalg dersom legitimasjon ikke fremvises.