Vilkår ved kjøp av mynter fra Goldsource Norway AS

Det er viktig at du leser disse få punktene slik at vi kan sikre deg en god kundeopplevelse. Ved å plassere en ordre hos oss aksepterer du følgende vilkår.


1. Hvem kan handle hos oss?

Alle over 18 år kan bestille mynter hos oss, om du ikke er myndig ber vi om at du spør en foresatt om bestille på dine vegne. 

2. Myntenes tilstand.

Alle våre mynter er av u-sirkulert kvalitet og preget i det året som er oppgitt, om annet ikke er spesifisert, dette betyr at myntene er helt nye fra myntverket. Årstall og utgivelsesår kan variere om ikke dette er spesifisert for produktet som bestilles. Sølvmynter som selges til rabatt  (backdated versjoner på tilbud, eller eldre utgaver) kan ha toning eller hvite/grå flekker, gullmynter som selges til rabatt kan ha små merker eller riper som er naturlig for mynter som er noen år gamle. Om vi selger mynter til nedsatt pris som følge av at disse har kanthakk, riper eller andre estetiske mangler oppgir vi alltid dette ved bestilling. Om du bestiller en mynt som er preget i det året du bestiller, eller i noen tilfeller året før, kan du forvente å få en mynt i perfekt tilstand som ingen andre har eid før deg. Merk at noen produkter kommer uten garanti, dvs, mynter med sirkulert kvalitet. Om en mynt har garanti, så står det tydelig i produktbeskrivelsen. Mynter uten garanti kan ikke reklameres. Kjøper skal være innforstått med informasjon i produktbeskrivelse.

3. Betaling og priser:

Våre priser oppdateres kontinuerlig (hvert minutt) som følge av endringer i valutakurser og metallmarkedet. Når en ordre er plassert gjelder den prisen som er fastsatt ved ordretidspunktet og er å regne som bindende.
Ordre som betales forskuddsvis betales ved å overføre avtalt pris til bankkonto. Vi ber om at ordre blir betalt samme dag som ordren plasseres. Om betaling ikke er mottatt på vår konto innen 72 timer forbeholder vi oss retten til å heve avtalen, se forøvrig punkt om angrerett.

Postoppkrav bestillinger har en øvre ordregrense på kr. 30.000,- Denne kan endres av oss uten varsel.
Bestillinger som gjøres med oppgjør fra kredittkort/Nets belastes 1.95% gebyr og har en øvre ordregrense på kr. 50.000,- Denne kan endres av oss uten varsel.

Ved utenlandsk bankoverføring skal alle kostnader bæres av sender/All costs carried by sender. Vi tar ikke imot kontantbetalinger.

4. Angrerett:

Ved bestilling er det inngått en bindende avtale om kjøp av mynter mellom kunden og oss, denne kan ikke angres i henhold til lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted Kapittel 6, §22 bokstav d. Om ordren er lagt inn som et resultat av feil ta kontakt med oss så snart som mulig så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg.  Myntene vi selger er å regne som internasjonal valuta og er godkjent som gyldige betalingsmidler. På tilbehør med ubrutt forsegling er det 14 dagers full returrett etter mottatt vare-

5. Heving av kjøp/Endringer av ordrer

Om du ønsker å heve avtalen om kjøp må du kontakte oss pr. telefon eller via epost innen rimelig tid. Heving av avtalen må bekreftes skriftlig. Om prisen på myntene har falt siden du bestilte vil vi fakturere deg for differansen i spotpris fra ordrebekreftelse til det tidspunktet vi har bekreftet heving av avtalen. Evt. positiv prisdifferanse tilfaller oss. Dette gjelder også om vi hever ordren med begrunnelse i for sen innbetaling etter at ordren er plassert.

Ordre som er plassert er å betrakte som endelige. Endring av ordre (f.eks. ønsker om å slå sammen flere plasserte ordre til en forsendelse) kan medføre et administrasjonsgebyr på kr 100,- Dette for å dekke omkostninger i forbindelse med regnskapsførsel og administrasjon. Vennligst påse derfor at du er sikker på at du har bestilt alle mynter du ønsker når du bestiller da det medfører kostnader å behandle suppleringer.

6. Reklamasjon:

Om du mener myntene du har mottatt ikke er i samsvar med den kvaliteten du forventer kan du bytte dine mynter hos oss. Kontakt oss snarest etter at myntene er mottatt om du ønsker å reklamere.

7. Frakt og levering:

Alle våre forsendelser er forsikret og dette er inkludert i det beløpet vi har belastet deg for frakt som spesifisert på din faktura. Normal leveringstid på varer etter registrert innbetaling, er 3-5 dager hvis ikke annet er oppgitt. Ta derfor hensyn til lagerstatus på varene før du bestiller. Vi kan oppleve forsinkelser i perioder også uten at dette er opplyst, vi vil ta kontakt med deg i disse tilfellene og opplyse om årsaken til forsinkelsen og når varene kan forventes. Ekstraordinære forsinkelser som følge av sterk etterspørsel i markedet kan forekomme og dermed forlenge den oppgitte leveringstiden, kunder bes å sjekke vår blogg regelmessig for oppdateringer vedrørende slike forsinkelser.

Merk, for varer med lagerstatus: "På vei til lager, forhåndsbestill!", så må du regne forlenget leveringstid, spesielt når det er sterk etterspørsel i markedet. Vi vil holder det oppdatert underveis.

7.1 Hent hos Goldsource

Mynter kan avtales å hentes hos oss etter nærmere avtale om ordren overstiger kr 10 000,- Legitimasjon skal medbringes. Vi forbeholder oss retten til å ta kopi/bilde av legitmasjonVi kan nekte å overlevere ordre ved mangel på legitimasjon. Hvis en annen person enn bestiller skal hente ordren, så kreves det at vi mottar epost med fullmakt og full informasjon om person som kommer på forhånd. Uten fullmakt og legitimasjon kan vi nekte å overlevere ordre. 

7.2 Postoppkrav
Mange synes dette er praktisk og at det gir ekstra trygghet, men vær oppmerksom på at ikke hentede postoppkravbestillinger vil bli fakturert med kr. 400,- for å dekke våre omkostninger for pakkemateriell, porto, returporto og administrasjon. I tillegg kan ekstra gebyrer som nevnt i punkt 4 forekomme. Pakken returneres til oss innen 7-14 dager om de ikke hentes. Omkostningskrav sendes til inkasso om det ikke betales ved forfall og din konto kan bli sperret om krav ikke betales. Denne strenge praksisen er dessverre nødvendig for at vi skal kunne tilby denne tjenesten og vi ber om forståelse for dette.

8. Force Majeure:

I tilfelle krig, naturkatastrofer, terrorisme, streik, myndighetsbeslutninger, sivil ulydighet, kriminelle handlinger, datasystemsvikt, hacking, datasystemfeil på vår nettbutikk, tredjeparts svikt eller andre forhold utenfor vår kontroll som ikke kan forutses og påvirker våre forpliktelser og/eller avtalevilkår, er dette ikke å anse som et brudd på gjeldende inngått avtale. Videre forbeholder vi oss retten til kansellering av ordre som følge av åpenbare gale prisdata som følge av datasvikt, ekstraordinære svingninger i markedsprisen eller menneskelig faktor.

Disclaimer:

Uttalelsene i presentasjoner på våre hjemmesider eller annen skriftlig informasjon er Goldsource sine oppfatninger på utarbeidelsestidspunktet og vi forbeholder seg retten til å når som helst å endre oppfatning. Presentasjonen er ingen ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Alle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon, kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering er forbundet med risiko for økonomiske tap. Goldsource tar ikke ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av informasjon på våre hjemmesider. Goldsource sine ansatte og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte produkter og kan kjøpe eller selge slike produkter.

Om du har spørsmål ber vi deg rette disse til oss på epost info@goldsource.no eller på tlf. 374 07 008