Er vi i 1977 eller 1981?

Av Admin Gold Source, 28 Mai 2013 - 17:15

Den gule grafen viser gullprisen fra 1970 til 1983. Tidsaksen er plassert i toppen. Den blå grafen viser gullprisen fra år 2000 til i dag, tidsaksen er her i bunn. På høyre akse ser du prosentuell stigning i gullprisen i begge tidsseriene.

I prosent, på tross av tolv år med stigende priser, har ikke gullprisen på langt nær nærmet seg noe «bobble nivå» om vi sammenlikner med på 70 tallet. Gullprisen er nå «kun opp»  450 % fra bunnen i 1999. Selv når gullprisen nådde all time high i september 2011 var den prosentuelle stigningen adskillig lavere enn toppen i 1980.

Gullprisen steg på 70 tallet samtidig med at renter og inflasjon steg. Så langt har vi ikke opplevd høye renter eller noen offisiell statistikk på at inflasjonen, som målt i stigende konsumpriser, er plagsom.

Så enten er faren over og gullmynter fullstendig håpløse som sparemidler, implikasjonen blir at markedet dermed har tatt feil i sin påvente av konsekvensene på de siste fem årenes pengepolitikk. Prisen skal dermed nedover og 2013 er derfor lik 1981.

Eller så er faren ikke over, implikasjonen er at verdens gjeldsproblem fører til videre rentemanipulasjon og valutaintervensjoner (mer pengetrykking) og at markedet vil respondere med å sende den nominelle prisen på gull opp. 2013 er da lik 1977.

Jeg er ikke overbevist om at vi er i 1981. Vi har ikke sett noen konkret løsning på, eller endelig utfall av gjeldskrisen. I 1981 derimot hadde (real)renten fått lov til å bli positiv noe som gjorde banksparing mer attraktivt, rentene hadde toppet ut noe som gjorde obligasjoner mer attraktive i påfølgende år, og markedet hadde høye forventninger til Reagan sin økonomiske politikk. Dette var alle gode grunner til ikke å sitte med alt for mange gullmynter.

Jeg vet ikke hva som skulle tilsvare disse endringene idag. Det er ingen relle endringer i løsningene som prøves nå sammenliknet med i fjor eller året før. Gjeldsproblemet skal fortsatt løses med mer gjeld og lave renter så langt øyet kan se. Vekstutsiktene er dårlige så skattegrunnlaget vil reduseres, finansieringsbehovet av statsgjeld derimot kommer til å øke; hvor skal disse pengene komme fra om ikke fra seddelpressene?

Situasjonen likner mer på 1977 i så måte; et pusterom og børsfest. Man trodde kanskje at det verste av over? Aksjeprisene var høye og hadde steget adskillig fra bunnen i 1974. Ikke helt ulikt i dag. Tiden vil vise hva som er riktig.

Her er forøvrig samme graf med sammenlikning i sølvprisen fra samme periode.

Med vennlig hilsen

Martin Mesicek
M. Sc. Polit. Econ
Daglig Leder