Gullprisen i mars

Av Admin Gold Source, 31 mar 2014 - 12:49

Mars endte opp som en real berg og dal bane tur for gullprisen; første halvdel bød på en stigning på ca. 60 dollar før siste halvdel barberte hele oppgangen vekk med et fall  90 dollar til under 1300 dollar. Omtrent halve oppgangen siden nyttår forduftet i slutten av mars.

De som nå tror bunnen i gullprisen er nådd og forventer høyere priser baserer mye av denne forventningen på den doble bunnen som ble dannet rundt 1200 dollar fra juni og desember i fjor. Om prisen skulle falle ned til de nivåene igjen for ytterligere å teste dette nivået skal man ikke se bort ifra videre fall i gullprisen.

Så til vår månedlige konkurranse…

Denne månedens optimist var Henrik U, det skal sies at han sendte sitt tips før prisen falt midt i måneden, noe som kanskje hjelper til å foklare forslaget på 1534,31 USD. Månedens pessimist var Sverre J. med sine 1275 dollar. Det ble i det laveste laget.

Fasiten klokket inn på fredag kveld med 1294.90 og det betyr at Sindre F med sine 1293.82 stikker av med premien for mars. Gratulerer!