Gullprisen mot aksjer: kortsiktig vs langsiktig.

Av Admin Gold Source, 18 feb 2014 - 15:58

Det kortsiktige bilde


Peter Warren trekker frem at gullprisen har gjort det adskillig bedre enn aksjer så langt i år - vi tillater oss å låne grafen hans (fra www.peterwarren.no) og presenterer den under, samtidig gir vi en anbefaling: Bokmerk bloggen hans først som sist - han skriver mye vi er enige i.Her er prisene jusert ned til 100 rundt nyttårsskifte, en enkel, men særdeles effektiv liten regneøvelse om man skal sammenlikne to priser over tid. Grafen viser at Oslo Børs har steget med ca 3.2% mens gullprisen er opp nesten 11%. For de som trader finansielle papirer er det enkelt å slå seg på brystet å si at de som tok en posisjon i gull "vant kampen".

Grafen kan tolkes som at nå kan man selge gull dyrt og kjøpe billige aksjer, slikt blir det penger av, spesielt om man er kortsiktig trader. Men vent litt...

Det langsiktige bildet


Vi har fått laget en noe mindre vitenskapelig korrekt, men mer langsiktig graf. Den består av gull i USD og Oslo Børs Benchmark Index siden 2009 som rett og slett er lagt oppå hverandre. Den er ikke normalisert som den over, men tendensen er likevel tydelig.Legg merke til at prisene følger hverandre noenlunde oppover i perioden før man i 2013 ser en fullstendig frakobling. Gullprisen stuper og et stort gap vokser frem i foregående år. Legger vi bare en visuell tolkning til grunn er det to ting man kan bite seg merke i: 

1) Det er kanskje ikke urimelig å foreslå at det ser ut som gull har funnet bunnen rundt 1200 (testet to ganger siden i sommer)

2) Før eller senere kan man forvente at dette gapet vil fylles igjen - dette kan skje enten ved at aksjemarkedet slår følge med gull ned, eller at gullprisen tar igjen aksjemarkedet. Om du tror på punkt 1 over er det siste alternativet mer sannsynlig.

Hvilke av de to scenarioene du fortrekker er avhengig av hva du sitter med, men om du ikke eier noe gull og har gjort en kule i aksjer siden 2009, så fremstår dagens gullpris som en mulighet til å selge aksjer dyrt og kjøpe gull billig, og det er som kjent slikt det kan bli penger av - ikke det omvendte.