Kangaroo/Nugget Serien Gull 1ozt Opplagstall

Av Admin Gold Source, 26 jul 2016 - 14:38

Den Australske Nugget/Kangaroo serien fra Perth Mint er populære gullmynter som lages i flere størrelser. Her tar vi for oss 1ozt størrelsene i ordinær BU kvalitet og viser hvilke år som er sjeldne og hva det maksimalt tillatte opplaget har vært gjennom seriens nå snart 30 år gamle historie.

De første årene: 1987-1989, The Australian Nugget
Den opprinnelige ideen var å lage en serie gullmynter med "nuggets" (gullklumper i sin naturlige form slik de er funnet) som motiv. Motivene endret seg derimot ikke år for år slik vi er vant til, men varierte heller avhengig av hvilken størrelse mynten var laget i. Siden myntene ble laget i fire størrelser (1/10ozt, 1/4ozt, 1/2ozt og 1 full ozt) og hver størrelse ble preget med hver sin nugget, finnes det fire ulike motiv fra denne perioden. Hvert motiv finnes følgelig med tre årstall/utgivelser. Motivene på de ulike størrelsene var:

1/10 ozt "Little Hero", nugget på 333ozt funnet i 1890 i Western Australia.
1/4 ozt "Golden Eagle", monsternugget på hele 1 136ozt funnet av en 16 år gammel gutt sammen med faren sin i 1931 i Western Australia under den store økonomiske depresjonen.
1/2 ozt "Hand Of Faith", nugget på 875ozt funnet med metalldetektor i Victoria i 1980.
1 ozt  "Welcome Stranger", sannsynligvis den største noensinne funnet, på vannvittige 2 284ozt i 1869.

Salgstallene i perioden var relativt bra, men det er sannsynlig at kjøperne ble lei av de samme motivene år ut og år inn, uten at annet endret seg enn årstallet. De tre første årene var det ikke noe maksimalt opplag for serien, det antallet som Perth klarte å selge i løpet av året ble laget. Uavhengig av årsaken endret serien i 1990 motiv til kenguruer, selv om serien fortsatt het "The Australian Nugget" og myntene fortsatt bar dette preget i omskriften.

1990-2007 Kengurumotiv under Nugget navnet og stadig endrede maksimale opplag.
Med nytt motiv i 1990 ble det også innført et maksimalt opplag for myntene, og relativt optimistisk var det også, hele 300 000 mynter. I følge Perth Mint ble hele opplaget solgt (!) så det nye motivet ble åpenbart godt mottatt. At opplaget ble redusert til 250 000 i 1991 og 1992 indikerer vel kanskje heller at en del 1990 utgaver ble returnert myntverket og smeltet om, men det er vanskelig å vite for sikkert nå flere år senere. Salget i 1991 og 1992 kan også tyde på at så var tilfelle, da dette ligger rundt 110 000 - 130 000, langt lavere enn det nye maksimalt tillatte på 250 000 og det oppgitte salget i 1990.

For å gjøre forvirringen total ble opplaget endret tilbake til 300 000 i 1993, før det ble satt til 350 000 i 1994, som ble uforrandret helt frem til 2014 når det ble endret til ubegrenset. Forvirret? Grafen nederst i artikkelen gir deg oversikten du trenger og viser endringene med oransje linje.

Her ser du 1990 utgaven, som var den første mynten med kengurumotiv, og 2007, som var siste året med kengurumotiv under "The Australian Nugget" navnet. Det er i denne perioden de mest sjeldne myntene er laget. Trenden designmessig har vært å benytte lavere omskrift og derved gi mer plass i senter for kenguruen som tross alt er hovedpersonen, dette gjør seg også bedre på fractional utgavene som med stigende gullpriser blir mer populære ettersom fulle unser begynner å bli kostbart.


Fra 2008 - "The Australian Kangaroo" blir til.
Det er altså ikke før etter 17 utgaver at omskriften på myntene endres til dagens "The Australian Kangaroo" og vi ser opplagene øker kraftig fra 2008 når gullmarkedet våkner til live post finanskrisen. 2013 utgaven klarer nesten å selge ut det maksimalt tillatte med hele 341 417 mynter solgt.

På tross av skiftende motiv hvert år, gode design, bra kvalitet på strike og at mynten kommer innkapslet fra Perth Mint har det aldri lyktes å skape et skikkelig hot samlermarked for serien. Prisene på sjeldne utgaver og mer vanlige er ikke veldig forskjellig, selv om de sjeldneste selvfølgelig vil være dyrere. Dette skyldes ene og alene det høye maksimalt tillatte opplaget. Når du ser en serie som så og si konsekvent ligger med lavere salg enn maksimalt tillatt opplag klarer man ikke skape den dynamikken som skal til for et hot marked; at det finnes flere interesserte kjøpere enn det finnes mynter. 

Men på tross av dette kan det være gode grunner til å samle kenguruer likevel, nettopp fordi man kan kjøpe de ulike årene til en relativt lav premie over gullverdien. Skattereglene i Norge skiller mellom mynter til samling og investering, der samlinger blir gitt store rabatter når de skal verdsettes som en del av formuen (les mer om dette hos skatteetaten om verdivurdering av løsøre), og om du argumenterer for at du har som mål å anskaffe en komplett serie med Nuggets/Kenguruer bør det bli vanskelig å bestride dette. Bare en tanke. Det blir en del gullunser i beholdningen til en lav formueskatt om du klarer å samle alle!

Under ser du opplagene og maksimale opplag for serien frem til idag, som vanlig er ikke 2016 tallene endelige og klare enda.

Tabellen viser eksakte opplag fra Perth Mint. Som vanlig er det begynnelsen av 2000 tallet, når interessen for gull var på sitt laveste (og interessen for petshop.com, opticom og andre herligheter på sitt høyeste), som har laveste opplagstall. Disse bør likevel være mulig å oppdrive for noen tusenlapper over spot for pene eksemplarer.Om du ser etter en gullserie som er lang og enkelt kan defineres som en samling fremfor investering skattemessig uten å betale for mye over spot, er Nuggets og Kangaroos noe du bør vurdere, i alle størrelser. Utvalget vårt finner du her.