Mindre størrelser - samme pris: Inflasjon

Av Admin Gold Source, 14 jan 2014 - 22:34

Inflasjon eller deflasjon? Cash eller hard assets? Dagens pengepolitikk setter sparere og investorer i et uvanlig dilemma. På den ene siden vet vi at pengemengden og likviditeten i finansmarkedene har økt gjennom avanserte pengepolitiske operasjoner, og at priser på aksjer og eiendom stiger, noe som indikerer inflasjon og at hard assets bør utgjøre en del av spareporteføljen. Men tallene fra de som måler indekser sik som konsumprisindeksen (KPI, eller KPI-JAE) rapporterer at inflasjonen er for lav (spesielt i Eurosonen nå nylig).

På den annen side vet vi at kreditten krymper og at bankene blir beskyldt for å ikke være agressive nok på utlånssiden (ref. den siste debatten om utlånspraksis til kjøp av bolig i Norge), noe som vekker frykten for deflasjon og som betyr at cash bør utgjøre en vesentlig del av spareporteføljen.

Samtidig krangler ekspertene. På den ene siden deflasjons-"tilhengere" (Mish, John Mauldin), på den andre siden inflasjons-"tilhengere" (Peter Schiff, Mike Maloney m.fl.) Hva skal man tro?

Men er det virkelig slik at konsumprisene ikke stiger? En annen måte å øke levekostnader på er selvfølgelig å få konsumenter til å betale det samme, men for mindre varer - det er dette Max Keiser kaller "Shrinkflation" (Mannen er flink til å finne på nye ord som ender på -flation - de som har fulgt han vet dette). 

Dette fenomenet diskuteres her i del II av hans siste Keiser report og er verdt en titt:

Men finnes det eksempler fra dette i Norge? Har du selv merket noe? Personlig kan jeg nevne at 1/4 kg usaltet smør, på tross av at størrelsen er den samme så eksempelet faller litt utenfor, har steget fra rundt 14 kroner for ett år siden, til over 20 kroner idag (jeg bruker dette i sauser). Og sjokoladeplatene (de største) - de har vel også krympet? 

Spørsmålet er om dette fanges tilstrekkelig opp i kalkulasjonen av indekser som KPI. Tenk på dette neste gang du er ute å hander; ser du noen varer som på mystisk vis "har krympet", men hvor prisen er den samme?

En annen mulighet er å redusere kvaliteten på varene, erstatte dyrere innsatsvarer med billig "fyllmasse", som en bestemor som forsøker å "vanne ut grøten" - de som er opptatt av å spise sunt og som leser innholdsfortegnelsen på den maten industrien selger oss - har nok gjort seg noen observasjoner i så måte. Hvor mye fisk er det egentlig i fiskepinner om dagen? 40%? Dette er alle eksempler på prisinflasjon

Men bildet er ikke så entydig heller; (på samme måte som vi innledningsvis beskrev motstridende signaler) vi oversvømmes av "tre for to" tilbud og salgskampanjer hele året, dette igjen er tegn på deflasjon. Kanskje Hedge Fund Guruen Kyle Bass sa det best når han sa noe slikt som at "man i fremtiden skulle forvente at de tingene man trenger (mat av god kvalitet, energi, helsetjenester etc) vil blli dyrere, mens de tingene man kan klare seg uten, vil bli billigere (merkeklær, fritidsbåter etc)." (parafrase)

Her er noen eksempler fra 2010 - dette er altså intet nytt fenomen.

Emballasjen krymper - prisene forblir de samme (2010)

Potetgull - 60% prisstigning etter nye størrelser på posene (2010)

I sommer sjekket vi prisinflasjonen på iskrem... den kan du se her: Gull holder stand mot Båt-Is.