Olje priset i gull og papirvaluta mot gull

Av Admin Gold Source, 13 Mai 2013 - 13:55

Vi har oppdatert grafen som viser olje priset i gull med data fra 2012.  Tenk deg at du kunne veksle inn deler av din valuta nå til en valuta som du antok ville kjøpe like mye olje i år 2030 som idag. Og, hva om olje var en god indikator for prisutviklingen på andre varer i perioden også. Ville det vært en attraktiv valuta å eie?

Hva om du delte opp kontantbeholdningen din i to ulike deler. En "papirdel" og en "metalldel", videre antok du at disse to delene oppførte seg forskjellig. Papirdelen kunne bestått av mange forskjellige papirer, med ulike navn og farger. Når papirdelen gjorde det godt (steg i verdi), ville metalldelen gjøre det tilsvarende dårlig (falle i verdi) og vice versa. Kan en slik diversifisering hjelpe deg å bevare din kjøpekraft over tid?

Alle papirvalutaer har de siste årene falt omtrent like mye mot gull i snitt, det være seg om de heter Yen eller Euro. De faller dog ikke samtidig. Dette er helt naturlig og en følge av kortsiktige politiske mål de landene som utsteder papirvalutaer har og hvordan valutamarkedene reagerer på den pengepolitikken som føres for å nå målene. Likevel, mot gull, den ultimate sterke valuta, faller de omtrent like mye over tid. Svakest i perioden er US Dollar (ned i snitt 17,1 % pr år), sterkest er Sveitsiske Franc ("kun ned" 13,7 %). Den "sterke kronen" er ikke annerledes enn andre valutaer og har falt omlag 15 % årlig mot gull de siste årene i snitt.

Data: Norges Bank, World Gold Council, SSB, LBMA, www.ioga.com (oljeprisdata)

Og så kan man spørre seg; hvorfor er det slik? Hvorfor denne lille forskjellen i snitt med en minimum verdi på 13,7 og en maks på 17,1 ? Svaret er jo at alle sentralbankene har ført den samme politikken: De har gjort ett eller flere av følgende tiltak: Ultra-lave renter over lang tid, støttekjøp av egne eller andre lands gjeld og "valutatak" (direkte intervensjoner).

Alle sentralbanker har signalisert at de skal fortsette å gjøre det samme i lang tid fremover. De kan muligens sende litt blandede signaler underveis, og det gjør de helt bevisst fordi de vet at de kan påvirke valutamarkedenes forventninger og atferd gjennom sin kommunikasjon, men politikken er satt. Man skal på mirakuløst vis løse et gjeldsproblem med mer gjeld og ved å stimulere til økte priser på finansielle aktiva. Arbeidsledighet, inflasjons og -vekststall skal presenteres så fordelaktig som mulig slik at man kan forsterke inntrykket av at økonomien er på bedringens vei og dermed påvirke konsumenter til å fortsette å låne og forbruke. Gjeldsbasert forbruk og høye aksje og -boligpriser er blitt ensbetydende med økonomisk vekst.

Når politikken settes med disse målsetningene som bakteppe blir det overveiende sannsynlig at denne utviklingen vil fortsette, det er liten sjanse for at papirvalutaer vil kunne konkurrere med gull, eller sølv, når det kommer til å bevare kjøpekraft i fremtiden. Å tro noe annet er det samme som å vedde på at historiens mest omfattende og globalt koordinerte ekspansive pengepolitikk ikke får konsekvenser for valutaer når disse fungerer innenfor et elastisk pengesystem. Det kan vise seg å være et risikabelt veddemål.