Opplagstall for kilomynter fra Perth Mint

Av Admin Gold Source, 1 apr 2016 - 13:31

Kilomyntene i sølv fra Perth Mint er populære både som rene sølvkiloer for metall-entusiaster og samlere. Myntene er store, tunge og viser designet på et stor flate. Man bør derimot unnlate å falle for fristelsen å ta myntene ut av kapslene, det fører bare problemer med seg og reduserer verdien senere.

De tre seriene det i all hovedsak handler om er Kookaburra, Koala og Lunar Serien og opplagene varierer betydelig mellom år, dette fordi kilomyntene ikke produsereres med noen begrensninger, men heller etter det antallet myntverket får solgt i løpet av året, eller ca 12 måneder er vel mer korrekt å si siden de som regel slippes på høsten før årskiftet.

Her er oversikten over opplagene de ulike årene, så du har en pekepinn på hvilke som er sjeldne. Typisk vil det være slik at når sølvprisene stiger, eller får oppmerksomhet av andre grunner, vil etterspørselen og opplagene være høye. Tallene kan dermed benyttes som en indikasjon på hvor "hot" mynt og metallmarkedene var det året.

* 2016 tallene for Monkey utgaven er oppdatert 11. Mars

Selv om noen mynter er laget i store opplag er det ikke nødvendigvis slik at de ofte er tilgjengelig på markedet, men i hovedsak vil det være slik at opplagstall og sjeldenhet naturligvis henger tett sammen. 

I det norske markedet må man også ta hensyn til at bullionmarkedet ikke ble av noen særlig størrelse før i 2010, og semi-numismatics enda litt senere. 2011 Rabitt f.eks. ses ganske sjeldent i annenhåndsmarkedet i Norge, på tross av høyt opplag. Det påvirker også prisene. Utvalget av kilomynter fra Perth finner du her.