RT presenterer sitt nye finansprogram "Prime Interest"

Av Admin Gold Source, 7 Mai 2013 - 14:16

Mange av våre kunder satte nok pris på RT's økonominyhetsprogram Capital Account med Lauren Lyster, som nå er å finne på Yahoo Finance etter at hun forlot Capital Account noe overraskende i januar i år. RT har nå lansert sin etterfølger, Perianne Boring, og samtidig omdøpt programmet til Prime Interest.

Teamet bak det nye programmet trenger nok noen flere sendinger for å bli varme i trøya, men alle alternativer til Bloomberg sitt "klarerikkeholdekameraet-i-ro-for-to-minutter og 30 sekunder lange news flash" opplegg, og som omhandler finans og økonomi, ønskes velkommen. Spesielt i en tid der økonomiske nyheter er blitt like omdiskutert og politisk ladet som utenriksnyheter var alene om å være før.

Vi opplever oftere og oftere at troverdigheten til nyheter om arbeidsmarkedstall, inflasjon, økonomisk vekst og påstander/benektelser om s.k. Currency Wars stadig blir utfordret av velinformerte investorer og akademikere med ulike oppfatninger om hvordan økonomiske data bør tolkes, eller hvordan indekser blir justert og satt sammen. På den ene siden hører vi nyheter om at økonomien er på rett vei igjen og at krisen er over, mens andre hardnakket påstår at dette er ønsketenkning og at det ligger politiske motiv bak slike påstander. Det er dermed stadig viktigere og på egenhånd reflektere over validiteten til informasjon i nyhetsbildet. Tv-program som går i dybden, og som kommer litt utenfor de største mediehusene, kan derfor være interessante kilder nå som makroøkonomi tydeligvis ikke lenger er et valgfag for noen av oss.

Vi gir derfor programmet en sjanse. De har dog en tøff utfordring foran seg om de skal få like mange seere som Capital Account; det programmet var meget populært, hadde en imponerende liste av gjester og Lauren Lyster ble en strålende finansjournalist i løpet av den tiden programmet var på lufta. Gi det en sjanse du også om du er interessert, se en av de første sendingene av Prime Interest her og gjør deg opp din egen mening. Programmet skal sendes flere ganger i uken.