Tre charts av interesse

Av Admin Gold Source, 10 feb 2014 - 12:52

Det er snart ett år siden gullprisen korrigerte kraftig ned, det store spørsmålet siden har vært om dette fallet var en naturlig korreksjon etter mange år med prisstigning eller en bekreftelse på at bullmarkedet i gull var over.

Vi skrev en lengre blogg om dette i sommer. 

De som argumenterte for det første alternativet (korreksjon) viste til at gullprisen oppførte seg likt midt på 70 tallet, for senere å stige med med mange 100%. Her kan du sammenlikne korreksjonen fra 1975 med 2013 korreksjonen. Det kan altså tyde på at korreksjonen vi opplevde i 2013 ikke var verre enn i i 1975-76. Etter en lang periode med stigning er det naturlig med kraftige korreksjoner, men de fundamentale grunnene til å eie noe gull og sølv er ikke endret de siste årene (tvert imot) - mao. prisene kan stige betydelig fra nåværende nivåer om vi legger historiske prisbevegelser til grunn. Husk at fra bunnen sommeren 1976 steg gullprisen nesten 800% frem til toppen i 1981.

De som er interessert i gull/sølv ratioen kan ta en titt på dette chartet. Sølv er fortsatt gunstig priset sammenliknet med gull - ingen boble i sølvprisen mao. Det er gode tider å kjøpe på. 

Ettersom 1180-1200 USD nivået ser ut til å holde er det mye som tyder på at gullprisen nå har funnet bunnen og at det var en korreksjon vi opplevde ifjor og ingen boble som sprakk.

Apropos bobler... denne grafen likner mer på en boble enn gull- eller sølvprisen etter min mening, grafen viser Oslo Børs siden 2009. Skal man selge dyrt å kjøpe billig virker ideen om å veksle inn noen av aksjene sine til gull eller sølv mer forlokkende enn på lenge - og om det skulle komme en korreksjon i aksjepriser i år vil alle som har sett vår graf her: Aksjer vs. gull, vite hva som historisk har bevart verdier, eller økt verdien av en portefølje når den består av en kombinasjon av aksjer og gull. Norske sparere og investorer er nok dessverre undervektet gull om børsene skulle falle i år.